Open post

multikant fusionerer med BendixKiel

Multikant og BendixKiel har med stor succes arbejdet sammen på en lang række projekter de seneste år, hvor vi har leveret bæredygtige løsninger til vores fælles kunder. Blandt andet via vores fælles produkt CLEVER management. Gennem vores samarbejde er vi blevet opmærksomme på potentialer, som vi samlet vil kunne udnytte endnu bedre og vi kan tilbyde vores kunder en endnu stærkere produktportefølje.

BendixKiel har i en årrække arbejdet med at udvikle og implementere it-løsninger, baseret på Citrix Podio, til at skabe og understøtte bæredygtige samarbejdsmiljøer, hvor uhensigtsmæssige manuelle processer og dobbeltarbejde er forvandlet til digitale løsninger med tilgængelighed og samarbejde i fokus.

multikant har forenet fagligt stærke kræfter i at skabe bæredygtige koncepter, produkter og forretninger, hvor både strategiske, tekniske og administrative færdigheder bringes i spil. Særlige fokusområder er cirkulær økonomi inden for byggeriet og i affaldsbranchen.

Det er fundamentet for gennemførelsen af fusionen, hvor vi nu er samlet under multikant ApS, med ejerkredsen Morten Weeth, Susanne Højholt, Anders Bendix Kiel og Nanna Nørholm, der også alle driver virksomheden.

Vi vil i multikant fortsætte vores fokus på udvikling af bæredygtige koncepter og produkter og løsningen af strukturelle udfordringer på baggrund af en fagligt stærk og erfaren partnerkreds og vores stærke produkter.

Vores produktportefølje omfatter på nuværende

CLEVER Manangement, CLEVER BuildCLEVER GDPR, CLEVER Waste Tracking og Smart Gantt

Open post

Vi tester nyudviklet skraldespand

Vores intelligente skraldespande bliver testet i Kolding.

I samarbejde med HITSA og Pay4it er vi i fuld gang med at udvikle affaldsløsninger, som sikrer at de indre byer er nemme at holde rene. Vi arbejder med intelligente og fleksible løsninger, der forbedrer driftssituationen og vi har særligt fokus på at få cigaretskodder til at lande i skraldespanden i stedet for på jorden.

I disse uger tester vi vores løsning i Kolding by og senere på sommeren rykker vi til Haderslev og  Billund for at teste yderligere.

Udviklingsarbejdet foregår i projektet OPI-LDL, som er et offentligt privat innovationssamarbejde mellem SDU, Kolding, Haderslev og Billund kommuner og virksomhederne HITSA, Pay4it og multikant.

Læs mere her.

Open post

Wasteland udstillingen er i Kolding.

multikant  bruger rammen til at præsentere nyt it-værktøj ”CLEVER Waste Tracking” torsdag den 15.3, kl. 13.30 – 14.30.

Læs mere om CLEVER Waste Tracking her.

Vi giver derudover smagsprøver på praktisk innovationsledelse fra kurset ”Bæredygtig Innovation” som vi udbyder i samarbejde med IBA. Læs om kurset her:

https://www.iba.dk/efteruddannelser/ledelse/baeredygtig-innovationsledelse

Smagsprøver den

  • 12. marts 13.15 – 14.00,
  • 16. marts 13.30 – 14.30 og
  • 6. april. 13. 13.30 – 14.30.

Skriv til Nanna Dreyer Nørholm, ndn@multikant.dk hvis du vil deltage. Det er helt gratis at deltage i alle arrangementerne.

Open post

It-værktøj der holder styr på affald fra genbrugspladser

Hvor meget hård plast genanvender min genbrugsplads egentlig? Sidste år og i sidste uge? Og hvordan? Og hvad med murbrokkerne – hvordan ser det ud med dem?

Har du brug for at have svar på rede hånd til sådanne spørgsmål, så kom og hør om det kunne være noget for dig at blive en af de første brugere på vores ny it-værktøj CLEVER Waste Tracking.

Vi giver en smagsprøve på værktøjet torsdag d. 15. marts kl. 13:30 – 14:30 på Wasteland-udstillingen i Kolding, hvor vi også kommer med et forslag til et særligt samarbejde med de første brugere.

Værktøjet giver et realtidsbillede af mængder og genanvendelsesgrader på de enkelte affaldsfraktioner der sendes til behandling fra genbrugspladser og genbrugsordninger. Et væsentligt element i værktøjet er at affaldsbehandlernes melding om, hvordan de afsætter affaldsfraktionerne, også indgår i beregningen.

Værktøjet er udviklet til et basisniveau ved delvis finansiering fra projektet Fredericia Bæredygtig Grøn Byudvikling. Og vi søger 4-6 affald-genbrug afdelinger eller affaldsselskaber, der vil samarbejde med os for at lave en færdig version, der er tilpasset deres behov.

Open post

multikant projektudvikler Center for 3D print i Kolding

NEXTTECH er navnet på centeret der skal etableres i Kolding og som skal være et fælles videns- og produktionscenter for 3D print teknologier. NEXTTECH udstyres med avancerede 3D printere og organiseres som en forening hvor medlemmerne  vil være produktionsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, designere mv. som kan udvikle deres organisationer ved hjælp af 3D teknologierne.

multikant er blevet hyret af Business Kolding til at udforme konceptet for centeret og stå for at sikre et stærkt beslutningsgrundlag.

Lørdag d. 4. februar 2017 blev der udsendt en pressemeddelelse om centeret og Børsen valgte at bringe nyheden på forsiden. De blev hurtig efterfulgt af Jyske Vestkysten, DR P4 m.fl.

Centeret placeres centralt i i IBCs bygninger på Tvedvej som del af Campus Kolding, hvor dørene slås op i maj måned 2017.

 

Open post

Det kræver mod og nytænkning at få gang i den cirkulære økonomi.

Genanvendelse og genbrug er temaet for interviewet, der blev bragt i tillægget Det bæredygtige Syddanmark i Jyske Vestkysten, Fyens Stiftstidende, Fredericia Dagblad m.fl. den 7. februar 2017. Nanna Nørholm fra multikant blev i bedt om at tegne et generelt billede af tilstanden for genanvendelse og genbrug i Danmark. Meldingen er at vi er på vej, men der er stadig et godt stykke vej til mål. Så opfordringen om mod og nytænkning blev særlig givet til danske produktionsvirksomheder. Men også til de offentlige aktører, der har en stor aktie i at sætte gang i den cirkulære økonomi. 

Open post

multikant anbefaler minister, at kommunerne synliggører deres ressourcer

multikant anbefaler minister, at kommunerne støtter deleøkonomi ved at synliggøre deres ressourcer (denne kunne være lokaler i kommunale ejendomme, kommunale maskiner og meget mere), så det er muligt for erhverv og andre offentlige instanser, at drage nytte af ressourcerne, når de ikke er i anvendelse.

multikant anbefalede desuden, at de lokale myndigheder lægger planer for anvendelsen af deres overskudsressourcer. Det kan foregå via Affaldsplanerne (som er kommunale) og Ressourcestrategien (som er den nationale ramme for affald og ressourcer).

Anbefalingen blev givet, den 22. november, hvor multikant var så privilegeret, at være blandt de 35 særligt inviterede til DAKOFAs CØ Camp. Campen skulle formulere anbefalinger til tiltag der skal fremme dagsordenen for cirkulær økonomi i Danmark. Anbefalingerne blev modtaget af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og af advisory boarded for cirkulær økonomi som består af 12 stærke erhvervsprofiler og som Esben Lunde Larsen nedsatte i oktober måned i samarbejde med erhvervs- og vækstminister Troels Lund Petersen.

Anbefalingerne blev givet inden for 4 temaer: deleøkonomi, industrielle symbioser, genbrug og reparation samt genanvendelse og sekundære ressourcer. multikant var med til at formulere 3 anbefalinger inden for deleøkonomi.

Anbefalingen blev samlet i den viste grafik.

anbefaling deleøkonomi

Posts navigation

1 2