multikant anbefaler minister, at kommunerne synliggører deres ressourcer

multikant anbefaler minister, at kommunerne støtter deleøkonomi ved at synliggøre deres ressourcer (denne kunne være lokaler i kommunale ejendomme, kommunale maskiner og meget mere), så det er muligt for erhverv og andre offentlige instanser, at drage nytte af ressourcerne, når de ikke er i anvendelse.

multikant anbefalede desuden, at de lokale myndigheder lægger planer for anvendelsen af deres overskudsressourcer. Det kan foregå via Affaldsplanerne (som er kommunale) og Ressourcestrategien (som er den nationale ramme for affald og ressourcer).

Anbefalingen blev givet, den 22. november, hvor multikant var så privilegeret, at være blandt de 35 særligt inviterede til DAKOFAs CØ Camp. Campen skulle formulere anbefalinger til tiltag der skal fremme dagsordenen for cirkulær økonomi i Danmark. Anbefalingerne blev modtaget af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og af advisory boarded for cirkulær økonomi som består af 12 stærke erhvervsprofiler og som Esben Lunde Larsen nedsatte i oktober måned i samarbejde med erhvervs- og vækstminister Troels Lund Petersen.

Anbefalingerne blev givet inden for 4 temaer: deleøkonomi, industrielle symbioser, genbrug og reparation samt genanvendelse og sekundære ressourcer. multikant var med til at formulere 3 anbefalinger inden for deleøkonomi.

Anbefalingen blev samlet i den viste grafik.

anbefaling deleøkonomi