Susanne Højholt

Partner, multikant ApS

MENNESKET

Jeg har 25 års erfaring med overordnet ledelse, udvikling og strategisk arbejde i store internationale koncerner indenfor produktion og byggeri. 
 
Jeg har stor erfaring med udvikling og implementering af strategier, ledelse af timelønnede, mellemledere og specialister samt distanceledelse. 
 
Jeg har lang erfaring med ledelse af udviklingsprojekter på tværs af afdelinger og mange interessenter samt med eksterne partnere med stor succes. Derudover solid erfaring med ledelse og gennemførelse af interneprojekter såsom ledelses- og kvalitetssystemer, CE-mærkning mv. 
 
Jeg er erfaren projektleder og styregruppemedlem i forskningsprojekter nationalt og internationalt som industripartner. 
 

Jeg er stærk i formidling af teknisk tung viden tilpasset målgruppen.

 

KOMPETENCER

INNOVATION

Jeg har gennem 20 år udviklet nye produkter og processer til byggeriet og er patentindehaver af flere patenter. Har udviklet og patenter på produkter der repræsenterer 50-70% af ISOVERs omsætning. Eksempelvis: projektudvikling af genbrugsprodukter på koncernniveau, over 4 år styrede jeg udvikling af et nyt produkt hvert kvartal med projektledelse, implementering af maskiner og produkter i produktionen samt undervisning internt i organisationen og eksternt til kunderne. Indført og vedligeholdt udviklingsprocesser/-strategier.

PRODUKTION - OPTIMERING / RESSOURCER

Jeg har udviklet infrastrukturer i produktionsvirksomhed, alt fra kvalitets- og ledelsessystemer (ISO, CE-mærkning), interne processer, afrapportering mv. Udviklet interne tværorganisatoriske grupper, optimeret produkter, produktion- og processer, affaldsstrømme mv

STRATEGI

Som medlem af ledelsen i Saint-Gobain ISOVER har jeg udviklet og implementeret strategier overordnet og på afdelingsniveau. Jeg har ledet specialister, mellemledere og timelønnede mht. udvikling og motivation af medarbejdere, tværorganisatorisk samarbejde, ansættelser og afskedigelser o.m.a.

ENERGI, INDEKLIMA OG BYGGERI

Var projektudvikler, -leder og facilitator for Danmarks største udviklingsprojekt af lavenergibyggeri – ’Komfort Husene’ i Vejle, med alt fra kontrakter, byggepladsledelse, undervisning, vidensdeling, ph.d.-studerende.

Projektet havde mange hundrede interessenter. www.komforthusene.dk 

Specialist i bygningsfysik med fokus på varme, fugt, indeklima og energieffektivitet.

CV

2016 - multikant ApS – Ejer og Partner

2014 - hoejholt-innovation – Direktør og indehaver

2015 - 2016 - Prokoncept – Partner  

1995 - 2014 - Saint-Gobain ISOVER A/S 
2006 - 2014 - Udviklingschef. 
Overordnet ansvarlig for udvikling og teknisk service med en afdeling på 4-7 medarbejdere og 3 ph.d.‘ere. Teknikere og specialister. 
1999 - 2006 - Udviklingsingeniør og afdelingschef, Danmark og Sverige 
1995 - 1999 - Produktionsleder/ -ingeniør 

1993 - 1995 
- MT Group – Storebæltstunnelen - Kvalitetsingeniør 

1991 - 1993 
- European Storebelt Group – Vestbroen - Byggepladsingeniør

UDDANNELSE

2016 - 2017 – Bæredygtig Business, Innovationsnetværket Serviceplatform
2008 - 2010 - Koncernuddannelse i ledelse, INSEAD, School of Management, WHU, Bearing Point 
1996 - HD(A), SDU
1991 - Teknikumingeniør (Byggeproduktion), Odense Teknikum, SDU

 

REFERENCER