Nanna Nørholm

Partner, multikant ApS

MENNESKET

Jeg brænder for at skabe bæredygtige løsninger der både vægter miljø, økonomi og det sociale aspekt. Både inden for den private og den offentlige sektor.

Jeg er særlig skrap til at skabe ideer og forme innovative projekter på tværs af brancher og fag. Og til at sætte et stærkt hold, hvor de rette rammer sikrer eksekvering på højeste niveau. Her er vigtige nøgleord vidensdeling, leg og sparring.

Udtrykket ”Aha” er sukker i mine øregange. Derfor nyder jeg også at undervise og lave workshops inden for mine specialistområder: innovation og affald.

Jeg får energi af at have antennerne ude alle vegne og suge viden til mig om klima og miljø, samfund, politik, kultur og mennesker. Og jeg får energi af at være sammen mennesker og af at være aktivt deltagende i alt fra politik over skolebestyrelse til kunstprojekter.

Og jeg er særlig stolt af være primus motor i maker spacet ”Red Perry”

KOMPETENCER

INNOVATION

Jeg innovationen som både et væsentligt fundament og en væsentlig overligger i alle der projekter og opgaver jeg beskæftiger mig med.

Jeg har succes med at skabe innovative løsninger der ændrer hele brancher og have styr på de strategiske overvejelser der kræves undervejs.

Og så er jeg skrap til at få aktiveret viden fra alle aktører i felt, fx. via workshop eller interviews.

Jeg har en Master i Innovation og Ledelse fra CBS/Aarhus Universitet og har herved også teorien på plads.

TEKNOLOGIUDVIKLING

Jeg har udviklet procesanlæg til både termisk, mekanisk og enzymatisk behandling af en lang række forskellig affaldstyper. Det har været på alle niveauer fra idé og konceptniveau, over opbygning og drift af pilotanlæg til design og etablering af fuldskala anlæg.

LEDELSE

Har stor erfaring med ledelse af et bredt spænd af personalegrupper både inden for den private og den offentlige sektor. Herunder højt uddannede specialister, ufaglært driftspersonale, administrativt personale og mellemledere.

Stor erfaring som projektleder af store forsknings- og udviklingsprojekter med en bred partnerkreds fra industri, forskningsinstitutioner og offentlige institutioner.

Har stor erfaring med innovationsledelse i videnstunge organisationer og i driftsorganisationer.

AFFALD OG GENBRUG

Mere end 20 års erfaring med ledelse, forretnings- og teknologiudvikling inden for affalds og genbrugsområdet. Særlige ekspertiser inden for organisk affald, centralsortering, borgeradfærd og genbrugspladser.

CV

2016 - multikant IVS - Ejer og partner

2004 - circle lab - Ejer og direktør

2014 - 2016 - Teknologisk Institut. Faglig leder for gruppen Affald og Ressourcer.
Udarbejdelse af vækststrategi for specialistafdeling. Overordnet projektleder for innovationspartnerskabet Rethink Resources.

2012 - 2014 - Kolding Kommune - Affaldschef.
Personaleledelse af 3 mellemledere, 35 drifts- og 10 administrative medarbejdere. Udarbejdelse af affaldsstrategi for Kolding Kommune, herunder politisk behandling, borgerrettet formidling og omfattende interessentinddragelse.

2004 - 2012 - DONG Energy - Direktør og leder af udviklingsafdeling i datterselskabet Renescience,
Manager for R&D afdelingen ‘Competence Centre’, Senior Innovation Manager i Group R&D, Projektingeniør.

2011 - nu Europa-kommissionen, Bruxelles - Ekspert evaluator (freelance)

2000 - 2004 Kommunekemi a/s (nu Ekokem) - Udviklingsingeniør.
Forskning, udvikling, test og etablering af processer til behandling af farligt affald.

1993 - 2004 - Chemcontrol a/s (datterselskab til Kommunekemi a/s) - konsulent.
Udvikling af systemer og anlæg til behandling af farligt affald. Udstationering i Malaysia som bygherrerådgiver.

UDDANNELSE

2016 - 2017 – Bæredygtig Business, Innovationsnetværket Serviceplatform
2016 – Delebyer (accellerationsforløb for deleøkonimiske tiltag), RealDania (deleby.dk)
2013 – Lederuddannelse i Kolding Kommune
2012 – Lederuddannelse i DONG Energy
2011 – Master i Ledelse og Innovation i Komplekse Systemer (LAICS) CBS/AU
1993 – Teknikumingeniør (Energiteknik). SDU

 

REFERENCER