Morten Weeth

Partner, multikant ApS

MENNESKET

Jeg er uddannet som Cand. Oecon i Nationaløkonomi fra Aarhus Universitet og har igennem hele min karriere fokuseret på en praktisk og simpel tilgang til problemløsning.

Jeg tror på, at en åben og ærlig dialog gennem netværk giver den største gevinst for alle - både dig som samarbejdspartner og dine kunder.

Jeg har mere end 20 års erfaring med udvikling af projekter, koncepter og forretningsmodeller, særligt inden for energi og it. Jeg har derfor stor erfaring og indsigt i virksomhedernes behov og udfordringer i forhold til vækst og udvikling, gennem klyngearbejde og tæt dialog omkring forretningsudvikling.

Har stor erfaring med projektledelse, herunder indgående kendskab til problematikker i forhold til succesfuld gennemførelse af tværgående projekter. Har stor erfaring med at agere i politisk styrede og internationale organisationer, både som formand for en række nationale og internationale projektgrupper og fra energi- og regionalpolitiske organisationer.

KOMPETENCER

REFERENCER