Morten Weeth

Partner, multikant ApS

MENNESKET

Jeg er uddannet som Cand. Oecon i Nationaløkonomi fra Aarhus Universitet og har igennem hele min karriere fokuseret på en praktisk og simpel tilgang til problemløsning.

Jeg tror på, at en åben og ærlig dialog gennem netværk giver den største gevinst for alle - både dig som samarbejdspartner og dine kunder.

Jeg har mere end 20 års erfaring med udvikling af projekter, koncepter og forretningsmodeller, særligt inden for energi og it. Jeg har derfor stor erfaring og indsigt i virksomhedernes behov og udfordringer i forhold til vækst og udvikling, gennem klyngearbejde og tæt dialog omkring forretningsudvikling.

Har stor erfaring med projektledelse, herunder indgående kendskab til problematikker i forhold til succesfuld gennemførelse af tværgående projekter. Har stor erfaring med at agere i politisk styrede og internationale organisationer, både som formand for en række nationale og internationale projektgrupper og fra energi- og regionalpolitiske organisationer.

KOMPETENCER

PROJECT MANAGEMENT

Har stor erfaring med projektledelse, herunder indgående kendskab til problematikker i forhold til succesfuld gennemførelse af tværgående projekter. Har stor erfaring med at agere i politisk styrede og internationale organisationer, både som formand for en række nationale og internationale projektgrupper og fra energi- og regionalpolitiske organisationer.

FORRETNINGSUDVIKLING

Jeg har arbejdet med forretningsudvikling - både på det konceptuelle niveau, men også med konkret udvikling af nyt biogasområde for Naturgas Fyn i omstillingen fra naturgas til CO2 neutral biogas.

Jeg har også bidraget til fastlæggelse af rammebetingelserne for udviklingen af nye forretningsområder og modeller, bl.a. gennem elMarked2003 der liberaliserede elmarkedet for privatkunder og udvikling af certificeringsordning for grøn energi produceret på vindmøller. Begge ordninger der idag er med til at sikre et velfungerende marked for de to områder.

OPTIMERING - FORRETNINGSPROCESSER

Alt for mange virksomheder kunne optimere deres interne processer. Jeg har stort fokus på optimering af processer og procedurer i forhold til en smidig og effektiv håndtering af kunder og produkter. Jeg har ad flere omgange implementeret systemer og forretningsgange der har sikre en optimering af interne ressourcer - både til ledelse og medarbejderes tilfredshed.

NETWORKER

Jeg er stor fortaler for styrken i det rigtige netværk. Jeg har bl.a. gennem klyngearbejdet opnået stor viden og indsigt i hvordan networking kan udvikles og orkestreres til gavn for vækst og forretning.

CV

2016 - multikant IVS - Ejer og partner

2007 - Expecto Aps - Ejer og Direktør

2013 - 2016 - CLEAN - Senior Director med ansvar for de interne linjer

2012 - 2013 - Nature Energy (NGF) - Business Developing Manager.
Ansvarlig for at modne opbygningen af industrielle biogasprojekter og bringe dem frem til investment decision.

2010 - 2012 - Green Offshore Energy - Business Consultant
Ansvar for opbygning af et velfungerende sekretariat i Danmark og Bruxelles.

2001 - 2007 - Energinet.dk - Økonom og projektleder
Ansvar for implementering af liberaliseringen af elmarkedet, og opbygning af certificeringsordning for vedvarende energi på europæisk plan

Projektleder for konsolideringsprojekter i forbindelse med fusion mellem de dengang 3 danske energi transmissionsselskaber.

1997 - 2001 - TDC - Business Consultant og projektchef
Ansvar for opbygning af service koncepter til erhvervsmarkedet.
Projektchef med ansvar for implementering af nyt kunde-ordresystem i hele TDC Mobil

1995 - 1997 - Falck A/S - Markedsanalytiker

UDDANNELSE

2016 - Delebyer (accellerationsforløb for deleøkonimiske tiltag), RealDania (deleby.dk)

2016 - "Den professionelle bestyrelse", SDU Odense

2014 - Forhandlingsteknik - Syddansk Universitet (Danfoss Global Business Center)

2013 - Diplom uddannelse - Projektstyring IBA Kolding

2010 - Forhandlingsteknik - NGF Nature Energy

2010 - Commmunication on sociel medias, IBC Kolding

2006 - PRINCE 2 - Energinet.dk

2004 - Lederuddannelse - Energinet.dk

2004 - Negotiation techniques in connection with international work

1995 - Cand. Oecon i Nationaløkonomi - Aarhus Universitet

 

REFERENCER