Open post

Vi tester nyudviklet skraldespand

Vores intelligente skraldespande bliver testet i Kolding.

I samarbejde med HITSA og Pay4it er vi i fuld gang med at udvikle affaldsløsninger, som sikrer at de indre byer er nemme at holde rene. Vi arbejder med intelligente og fleksible løsninger, der forbedrer driftssituationen og vi har særligt fokus på at få cigaretskodder til at lande i skraldespanden i stedet for på jorden.

I disse uger tester vi vores løsning i Kolding by og senere på sommeren rykker vi til Haderslev og  Billund for at teste yderligere.

Udviklingsarbejdet foregår i projektet OPI-LDL, som er et offentligt privat innovationssamarbejde mellem SDU, Kolding, Haderslev og Billund kommuner og virksomhederne HITSA, Pay4it og multikant.

Læs mere her.

Open post

It-værktøj der holder styr på affald fra genbrugspladser

Hvor meget hård plast genanvender min genbrugsplads egentlig? Sidste år og i sidste uge? Og hvordan? Og hvad med murbrokkerne – hvordan ser det ud med dem?

Har du brug for at have svar på rede hånd til sådanne spørgsmål, så kom og hør om det kunne være noget for dig at blive en af de første brugere på vores ny it-værktøj CLEVER Waste Tracking.

Vi giver en smagsprøve på værktøjet torsdag d. 15. marts kl. 13:30 – 14:30 på Wasteland-udstillingen i Kolding, hvor vi også kommer med et forslag til et særligt samarbejde med de første brugere.

Værktøjet giver et realtidsbillede af mængder og genanvendelsesgrader på de enkelte affaldsfraktioner der sendes til behandling fra genbrugspladser og genbrugsordninger. Et væsentligt element i værktøjet er at affaldsbehandlernes melding om, hvordan de afsætter affaldsfraktionerne, også indgår i beregningen.

Værktøjet er udviklet til et basisniveau ved delvis finansiering fra projektet Fredericia Bæredygtig Grøn Byudvikling. Og vi søger 4-6 affald-genbrug afdelinger eller affaldsselskaber, der vil samarbejde med os for at lave en færdig version, der er tilpasset deres behov.