Open post

Wasteland udstillingen er i Kolding.

multikant  bruger rammen til at præsentere nyt it-værktøj ”CLEVER Waste Tracking” torsdag den 15.3, kl. 13.30 – 14.30.

Læs mere om CLEVER Waste Tracking her.

Vi giver derudover smagsprøver på praktisk innovationsledelse fra kurset ”Bæredygtig Innovation” som vi udbyder i samarbejde med IBA. Læs om kurset her:

https://www.iba.dk/efteruddannelser/ledelse/baeredygtig-innovationsledelse

Smagsprøver den

  • 12. marts 13.15 – 14.00,
  • 16. marts 13.30 – 14.30 og
  • 6. april. 13. 13.30 – 14.30.

Skriv til Nanna Dreyer Nørholm, ndn@multikant.dk hvis du vil deltage. Det er helt gratis at deltage i alle arrangementerne.

Open post

It-værktøj der holder styr på affald fra genbrugspladser

Hvor meget hård plast genanvender min genbrugsplads egentlig? Sidste år og i sidste uge? Og hvordan? Og hvad med murbrokkerne – hvordan ser det ud med dem?

Har du brug for at have svar på rede hånd til sådanne spørgsmål, så kom og hør om det kunne være noget for dig at blive en af de første brugere på vores ny it-værktøj CLEVER Waste Tracking.

Vi giver en smagsprøve på værktøjet torsdag d. 15. marts kl. 13:30 – 14:30 på Wasteland-udstillingen i Kolding, hvor vi også kommer med et forslag til et særligt samarbejde med de første brugere.

Værktøjet giver et realtidsbillede af mængder og genanvendelsesgrader på de enkelte affaldsfraktioner der sendes til behandling fra genbrugspladser og genbrugsordninger. Et væsentligt element i værktøjet er at affaldsbehandlernes melding om, hvordan de afsætter affaldsfraktionerne, også indgår i beregningen.

Værktøjet er udviklet til et basisniveau ved delvis finansiering fra projektet Fredericia Bæredygtig Grøn Byudvikling. Og vi søger 4-6 affald-genbrug afdelinger eller affaldsselskaber, der vil samarbejde med os for at lave en færdig version, der er tilpasset deres behov.

Open post

multikant anbefaler minister, at kommunerne synliggører deres ressourcer

multikant anbefaler minister, at kommunerne støtter deleøkonomi ved at synliggøre deres ressourcer (denne kunne være lokaler i kommunale ejendomme, kommunale maskiner og meget mere), så det er muligt for erhverv og andre offentlige instanser, at drage nytte af ressourcerne, når de ikke er i anvendelse.

multikant anbefalede desuden, at de lokale myndigheder lægger planer for anvendelsen af deres overskudsressourcer. Det kan foregå via Affaldsplanerne (som er kommunale) og Ressourcestrategien (som er den nationale ramme for affald og ressourcer).

Anbefalingen blev givet, den 22. november, hvor multikant var så privilegeret, at være blandt de 35 særligt inviterede til DAKOFAs CØ Camp. Campen skulle formulere anbefalinger til tiltag der skal fremme dagsordenen for cirkulær økonomi i Danmark. Anbefalingerne blev modtaget af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og af advisory boarded for cirkulær økonomi som består af 12 stærke erhvervsprofiler og som Esben Lunde Larsen nedsatte i oktober måned i samarbejde med erhvervs- og vækstminister Troels Lund Petersen.

Anbefalingerne blev givet inden for 4 temaer: deleøkonomi, industrielle symbioser, genbrug og reparation samt genanvendelse og sekundære ressourcer. multikant var med til at formulere 3 anbefalinger inden for deleøkonomi.

Anbefalingen blev samlet i den viste grafik.

anbefaling deleøkonomi